سنسور های دیگ بخار

nextapp
17 مرداد, 1401
بدون دیدگاه
3 دقیقه زمان مطالعه

سنسور های دیگ بخار : چشمانی که هرگز نمی خوابند!

تجهیزات کنترل کننده یا سنسور های دیگ بخار همانند ناظرانی حساس هر نوع کنش غیر عادی را گزارش می دهند. به طور کلی مراقبت و حفاظت از دیگ های بخار به دو شکل صورت می گیرد. یکی از آنها حفاظت و مراقبت از خود دیگ بخار است که در زبان فنی صنعت به آن حفاظت و مراقبت آشکار می گویند. نوع دیگری از محافظت هم وجود دارد که به اتاقک دیگ بخار مربوط می شود. به این نوع مراقبت محافظت و مراقبت پنهان می گویند.

نوع آشکار این محافظت به دو شکل انجام می گیرد. یکی بازرسی های روزانه، هفتگی و ماهانه اپراتورها است. با این کار کارکرد درست و بهنجار دیگ بخار تضمین می شود. به طور کلی در مراقبت های منظم چه آشکار و چه پنهان دو عامل چک می شوند. یکی از آنها سطح آب موجود در دیگ بخار است و دیگری فشار بخار آن است.

همچنین لوازم دیگ بخار در دسته بندی ( لوازم دیگ بخار، آب داغ و روغن داغ ) قابل مشاهده است.

سنسور های دیگ بخار یا ابزارهایی که در غیاب اپراتور کار مراقبت از دیگ بخار را به عهده می گیرند عبارتند از :

1 – پرشر سوئیچ ها

2 – گیج فشار

3 – سوپاپ اطمینان

4 – لول کنترل

5 – آب نما

6 – ترموستات اگزوز

با هم این به بررسی تک تک این تجهیزات سنجشگر می پردازیم. هر کدام از این تجهیزات عملکرد خاصی دارند که می کوشیم در این مقاله به شیوه عملکردی آنها بپردازیم.

پرشر سوئیچ ها : سامانه ای الکترومکانیکی در میان سنسور های دیگ بخار

در این بخش از سنسور های دیگ بخار به پرشر سوئیچ ها می پردازیم. پرشر سوئیچ یک سامانه الکترومکانیکی است و فشار درون دیگ بخار را اندازه گیری و گزارش می کند. در ایران سازمان استاندارد، برای هر دیگ بخار دست کم نصب دو عدد پرشرسوئیچ را الزامی اعلام کرده است. از بین این دو دستگاه ناظر و کنترل کننده، یکی از آنها اصلی تعریف می شود.

کار این سامانه سنجشگر اصلی یا سنسور های دیگ بخار، نظارت بر عملکرد عادی دیگ بخار است. به این معنا که فشار کارکردی دیگ را به شکلی منظم و پیگیر می سنجد. در واقع برای حداکثر فشار کارکرد یک حد برای این سنجشگر تعریف می شود.

هنگامی که فشار کارکرد درون دیگ به این نقطه بحرانی رسید، پرشر سوئیچ به صورتی خودکار مشعل را از کار انداخته و خاموش می سازد و از افزایش بحرانی فشار درون دیگ جلوگیری می کند. پرشر سوئیچ دوم یک سامانه اطمینان است.

معمولا آن را یک بار بیشتر از سامانه اصلی تنظیم می کنند. در زمانی که پرشر سوئیچ اصلی از کار بیفتد و فشار نیز به نقطه بحرانی رسیده و از آن بگذرد، سامانه اطمینان سیستم برق را کاملا قطع کرده و سامانه اعلام خطر را به صدا در می آورد.

گیج فشار

گیج فشار در میان سنسور های دیگ بخار مانند یک نمایشگر عمل می کند و فشار درونی دیگ را به اپراتور گزارش می دهد. این ابزار مهم در واقع یک وسیله اندازه گیری است. ابعاد گیج فشار نیز در ساخت و تولید آن مهم است. اندازه باید به گونه ای باشد که اپراتور از پایین دیگ بتواند به راحتی فشار درون دیگ بخار را بخواند و در چک لیست های خود یادداشت کند.

سوپاپ اطمینان : تضمینی برای بقا

سوپاپ اطمینان یک سامانه خودکار و مکانیکی در میان سنسور های دیگ بخار است که کارگذاری آن بر دیگ های بخار از بحران های بزرگ جلوگیری می کنند. در زمانی که فشار بخار درون دیگ از فشار کارکرد بیشتر شود، این سوپاپ به صورتی خودکار گشوده شده و بخار اضافه را تخلیه می کند.

با این کار تعادل درون دیگ دوباره برقرار می شود. برای کار این سامانه استانداردهایی تعریف شده است. یکی از این استانداردها این است که این سوپاپ باید 1/1 برابر فشار کارکرد دیگ بخار ساماندهی شود تا کارکرد یکنواخت و پیوسته دیگ بخار تضمین شود.

سازمان استاندارد ایران برای دیگ هایی که گنجایشی بیشتر از  ۳۷۰۰kg/hr دارند، دو سوپاپ اطمینان را الزامی تعریف کرده است. البته می توان به جای دو سوپاپ از یک سوپاپ دوقلو استفاده نمود.

لول کنترل

لول کنترل قطعه ای بسیار مهم و حیاتی در میان سنسور های دیگ بخار است. هر دیگ بخاری دست کم باید دو لول کنترل داشته باشد. یکی از آن ها اصلی تلقی می شود و لول دوم فرعی شمرده می شود. لول اصلی وظیفه دارد آب را در دست کم صد میلی متر بالاتر از لوله آخر تنظیم کند.

لول کنترل دوم، لول اطمینان نام دارد. این لول پایین تر از لول اول کار گذاشته می شود و کار آن مراقبت از لول اصلی است. زمانی که لول اول کار نکند، لول دوم حساس شده، برق دیگ را قطع کرده و سامانه اعلام خطر را به صدا در می آورد.

آب نمایا همان لول گیج

آب نما هم کارکردی شبیه گیج فشار دارد. کار این سامانه نمایش سطح آب است. آب نما به دو صورت مغناطیسی و شیشه ای تولید می شود و استفاده از هر کدام بر روی دیگ ها از دیدگاه سازمان استاندارد ملی ایران بدون اشکال است. این سازمان برای دیگ های بخاری که گنجایشی بیشتر از ۱۴۵kg/hr دارند دستکم دو دستگاه آبنما را ضروری می داند که یکی از این دو سامانه باید حتما به بدنه دیگ متصل باشد.

ترموستات اگزوز : دماسنجِ سنسور های دیگ بخار

ترموستات اگزوز یک قطعه بسیار ضروری در ساختمان دیگ بخار و در میان سنسور های دیگ بخار است. در زمان هایی که آب درون دیگ بخار کاهش یابد اگر این قطعه در ساختار دیگ پیش بینی نشده باشد به انفجار بویلر منتهی می شود.

موقعیت این قطعه در بخش بیرونی دودکش است. ساز و کار آن مبتنی بر سنجش دمای دود خارج شده از دودکش یا اگزوز است. وقتی دمای دود خروجی بیشتر از میزان دمایی باشد که برای ترموستات تعریف شده باشد، تابلو برق خود به خود و به شکلی کامل خاموش می شود.

همزمان با این خاموشی، آژیر خطر نیز به صدا در می آید. معمولا درجه ترموستات اگزوز را باید سی درجه سلسیوس بیشتر از دمای دود بیرون شده در وضعیت نرمال تنظیم کرد. جالب است بدانید که دمای دودکش در نتیجه کاهش انتقال گرما و کم آبی، بالا می رود.

بدون دیدگاه
اشتراک گذاری
اشتراک‌گذاری
با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.